De loop van de Rijn van 1200 tot nu wordt hier beschreven. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door Marciano en Rick Hendriks en Nick Rientjes.