‘Zeer tevreden, was boven verwachting’

Viering ‘800 jaar Tol’ zit erop met Gelders Eiland Schutterstreffen

In Lobith-Tolkamer werd dit jaar ge­vierd dat het precies 800 jaar is gele­den dat voor het eerst tol werd gehe­ven bij Tolkamer, op de plek waar de Rijn ons land binnenkomt. De aftrap van de festiviteiten was op 8 mei. Het slotakkoord, het Gelders Eiland Schutterstreffen vond plaats op zon­dag 28 augustus. Met Ben Lamers, be­stuurslid van het comité ‘800 jaar Tol’, maken we de balans op.

Het zit erop. Hoe kijkt u op de activi­teiten/festiviteiten terug?
Ben Lamers: “Zeer tevreden, het was boven verwachting. Met de aanteke­ning dat we enorm geluk hebben ge­had met het weer. Dat had ook anders kunnen uitpakken.”

Zoom eens iets in.
“De aanloop was best taai. Alsof de mensen het even tussen hun oren moesten krijgen. De verkoop van vlag­gen liep aanvankelijk voor geen meter en aanmeldingen voor de zeskamp in het eerste weekend in mei bleven lang uit. Maar in het weekend zelf viel het kwartje. De sfeer en opkomst waren goed en de zeskamp werd nog een suc­ces. We waren achteraf zelfs blij dat we ‘maar’ acht teams hadden. Met veertien of zestien was het organisa­torisch een puinhoop geworden.”

Over organisatie gesproken” jullie hebben het hele programma met een klein clubje in elkaar gefietst.
“De ‘Denktank’, bedoel je: Gerard van Hall, Peter Tittse, Ron Winnubst en mijn persoontje. Wij hebben inder­daad het overgrote deel van het werk verzet. Maar vergis je niet, ook heel veel anderen hebben meegewerkt. De samenwerking met Stichting Horeca Tolkamer was ook perfect.”

De nadruk lag nadrukkelijk op augustus met zeven activiteiten verspreid over drie weekenden.
“Een zomermaand, hè. Dan moet het gebeuren. Het is ook gebeurd. Het laat­ste weekend met het Zomercarnaval een concert van de Rolling Stones tri­buteband Exile en het Schutterstref­fen was een waardige afsluiting …

Kunt u zich de viering van 750 jaar Tol’ in 1972 nog herinneren?
jazeker. Ik ben 66 nu en geboren ‘op Lobith’. Toen was ik zestien.”

Vergelijk de feesten eens.
“Dat is lastig. Het werd destijds misschien iets meer door het hele dorp Lo­bith-Tolkamer beleefd. Maar het is nu ook zo’n andere tijd. Toen spaarde ie­dereen voor de kermis, het hoogtepunt van het jaar. Nu barst het van de din­gen. Moet je met familie of vrienden eens proberen een weekend te prikken.. Dat is vrijwel onmogelijk omdat er al­tijd wel iemand is die iets heeft.

Iets anders. Mensen denken mis­schien: die Ben Lamers heeft leuk pra­ten. ‘800 jaar Tol’ vieren is allemaal ei­genbelang. U bent samen met uw zoon Jop eigenaar van de horeca-eta­blissementen op de Europa kade in Tolkamer. Dus jullie hebben belang bij reuring.
“Klopt, ik ben belanghebbende. Maar het is niet alleen halen wat we doen. Ik steek ook mijn nek uit voor het dorp en dat weten de mensen hier. Samen heb­ben we het toerisme in Rijnwaarden een boost gegeven. Van de enorme aantrekkingskracht van de kade profi­teren ook anderen. Er zit nu bijvoor­beeld weer een winkeltje en er is een fietsenmaker. Bovendien: op de kade zie je niet zoveel mensen uit Lobith­-Tolkamer. Als je er nu gaat kijken komt minstens driekwart van buitenaf.”

Tot zover de ‘800 jaar Tol’-viering van 2022. Graag tot in 2072 bij ‘850 jaar Tol’!

Bron: Zevenaars Nieuwsblad 7 september 2022 – van de redactie.