Het ontstaan van Tolheffing en Grensbewaking
Begin 13de eeuw stroomt de Rijn volgens Mr. Hardenberg langs Smithausen in noordelijke richting. Hier vindt een splitsing plaats; een tak buigt via Griethausen en Keeken naar Bimmen. De voor ons belangrijke tak loopt verder door naar het noorden langs Alt Lobet en splitst zich ten zuiden van de 1ste Hof zum Walde nog een keer, waarbij de noordelijke aftakking richting Zevenaar verdwijnt en de zuidelijke terug richting Bimmen.
In het landschap van tegenwoordig is nauwelijks nog iets te zien van de diepe sporen die de Rijn hier in vroegere eeuwen letterlijk heeft getrokken.
Het is op deze plaats dat graaf Gerard van Gelre in 1222 van Keizer Frederik II van Pruisen toestemming krijgt om een tol te vestigen in plaats van zijn tol te Arnhem.