Aftrap festiviteiten 800 jaar Tol was een groot succes

‘Je krijgt wat je verdient’

Je krijgt wat je verdient, zeggen ze wel eens. Blijkbaar ‘verdiende’ de organisatie van ‘800 jaar Tol’ op zondag 8 mei mooi weer en heel veel mensen. En dus werd de aftrap van de festiviteiten in het kader van het jubileumjaar een grandioos succes.
Bestuurslid Ben Lamers van het comité ‘800 jaar Tol’ zegt het zo: “Het was meer dan fantastisch. Een sfeertje van ‘twee keer de kermis’ en dus een waardige start van de festiviteiten. Het viel me ook op hoeveel vlaggen er hingen en hoeveel mensen gekleed waren in middeleeuwse kledij. Voor mij geeft dat de betrokkenheid van de inwoners aan. Omdat het allemaal zo ver boven verwachting was, denk ik ook dat de evenementen die nog gaan komen een succes worden. Hoewel ik me realiseer dat we mogelijk niet altijd zulk mooi weer zullen hebben.”

Feestje
Burgemeester Lucien van Riswijk was een deel van de dag aanwezig. Desgevraagd zegt hij met volle teugen te hebben genoten. “Het was heel erg leuk. Doordat veel mensen verkleed waren kreeg je helemaal de sfeer van die tijd, 800 jaar geleden. Ook het weer en de goede organisatie droegen bij aan het succes. Ik kreeg bovendien de indruk dat veel mensen in Lobith-Tolkamer ook wel toe waren aan een feestje als dit. Het beloofde veel voor de festiviteiten die nog gaan komen in het kader van ‘800 jaar Tol’.”
Een overzicht daarvan is te vinden op: www.800jaartol.nl. De nadruk ligt op de twee laatste weekenden van augustus.

Comité
De organisatie van festiviteiten in het kader van het feit dat het dit jaar precies 800 jaar is geleden dat voor het eerst tol werd geheven bij Tolkamer, ligt bij het comité ‘800 jaar Tol’. Een harde kern van zo’n vijf mensen, met daaromheen een groep vrijwilligers.
Ze zetten op de openingsdag een feestelijke opening neer, compleet met de officiële overhandiging van de ‘Vergunning om tol te heffen’ door burgemeester Lucien van Riswijk van Zevenaar (namens Keizer Frederik II) aan Graaf Gerard III van Gelre. Aansluitend volgde een riddergevecht (Graaf Gerard moest natuurlijk wel laten zien dat hij zijn mannetje staat), en bracht Paul Mulder het speciaal door hem voor deze gelegenheid geschreven lied ‘De Tol’ ten gehore. Daarna begon de zeskamp en waren er de hele middag activiteiten voor jong en oud.

Van de redactie
De foto’s op deze pagina zijn gemaakte door Bas Bakema en Sonja Jonkhout.